ChatGroupsPlacesGo to qmpeople homepageGamesHelp meGifts

Chat

Groups

Places

Games

Help me

Gifts

Chat, video chat, audio chat by cell phone, groups, video sharing and more. Join now! - (belongs to that italian chat)

gurpreet

About me

gurpreet
Chat
Send a message
Send an SMS
Make a gift

My living placeNew Delhi (National Capital Territory of Delhi - India)
Date of birthJanuary 27
Zodiac signMakara

WєLL мαรєLƒ α VєяY ƒυиLσVîиG KîиÐα ρєяรσи LυV тσ Ðσ єVєяYтнîиG иσ1 тяîєร 2 αÐÐî©тîσи 2 îит3яи3т LσL αиÐ Wнαт єLรє ?? î LσVє мσî ƒяиZ Y◊U мẩY L◊Vē мē .. Y◊U мẩY Hẩтē мē... βUт тHẩтş ƒ◊ř şUřē Y◊U Cẩй йēVēř ƒ◊řGēт мē..... тHẩтş мē .. ♥♥♡ღεїзღ ♡♥♡ღεїзღ ♥♡♥♡ღεїзღ♡♥♡♥ღεїзღ ♡♥♡ღεїзღ♡♥♥ ι αм αη єqυαтιση ηт уєт ѕσℓνє∂..... í ám á śíń ńőt ýét ćőmmíttéd....... í ám á véŕdíćt ńőt ýét gívéń...... ám á víćtőŕý ńőt ýét áńńőúńćéd.... déféát ńőt ýét áććéptéd..... líé ńőt ýét mádé........... tŕúth ńőt ýét śpőkéń........ ŕéálítý ńőt ýét ńőtíćéd........ péŕśőń ńőt ýét ŕéćőgńíźéd........ júśt mé ńőt ýét úńdéŕśtőőd........´ i respect each and every person in this earth

I like you
gurpreetgurpreet If the only possible way we can be together is in my dreams, then I'll sleep forever!!!

Login

Log in?
New user

 
Contacts
© 2013