ChatGroupsPlacesGo to qmpeople homepageGamesHelp meGifts

Chat

Groups

Places

Games

Help me

Gifts

Chat, video chat, audio chat by cell phone, groups, video sharing and more. Join now!

gurpreet

About me

gurpreet
Chat
Send a message
Send an SMS
Make a gift

My living placeNew Delhi (National Capital Territory of Delhi - India)
Date of birthJanuary 27
Zodiac signMakara

WєLL мαรєLƒ α VєяY ƒυиLσVîиG KîиÐα ρєяรσи LυV тσ Ðσ єVєяYтнîиG иσ1 тяîєร 2 αÐÐî©тîσи 2 îит3яи3т LσL αиÐ Wнαт єLรє ?? î LσVє мσî ƒяиZ Y◊U мẩY L◊Vē мē .. Y◊U мẩY Hẩтē мē... βUт тHẩтş ƒ◊ř şUřē Y◊U Cẩй йēVēř ƒ◊řGēт мē..... тHẩтş мē .. ♥♥♡ღεїзღ ♡♥♡ღεїзღ ♥♡♥♡ღεїзღ♡♥♡♥ღεїзღ ♡♥♡ღεїзღ♡♥♥ ι αм αη єqυαтιση ηт уєт ѕσℓνє∂..... í ám á śíń ńőt ýét ćőmmíttéd....... í ám á véŕdíćt ńőt ýét gívéń...... ám á víćtőŕý ńőt ýét áńńőúńćéd.... déféát ńőt ýét áććéptéd..... líé ńőt ýét mádé........... tŕúth ńőt ýét śpőkéń........ ŕéálítý ńőt ýét ńőtíćéd........ péŕśőń ńőt ýét ŕéćőgńíźéd........ júśt mé ńőt ýét úńdéŕśtőőd........´ i respect each and every person in this earth

I like you
gurpreetgurpreet If the only possible way we can be together is in my dreams, then I'll sleep forever!!!

Login

Log in?
New user

 
Contacts
© 2013